Etika kodeksi

Direktorun müraciəti

Şirkətmiz ölkəmizdə gömrük təmsilçiliyi(broker) sahəsində xidmət göstərən ilk özəl şirkətlərdən biri olmaqla 2016-ci ildə fəaliyyətə başladığı gündən etibarən işini qısa müddətli gəlir əldə etmək üzərində deyil, düşünülmüş və uzunmüddətli strategiya əsasında qurmuşdur. Şirkətimiz təsis edildiyi andan biz dərk edirdik ki, biznesimizin müvəffəqiyyəti qısamüddətli mənfəətdən deyil, yaxşı düşünülmüş uzunmüddətli strategiyadan asılı olacaqdır. Bu uzunmüddətli strategiyadan irəli gələrək də qarşıya qoyduğumuz əsas məqsədlər aşağıdakılardan ibarətdir:

  • Gömrük təmsilçiliyi(broker) xidmətləri bazarının böyük hissəsinə sahib olmaq;
  • Etibarlı şirkət adını qazanmaq;
  • Yüksək iqtisadi göstəricilərə, keyfiyyətli xidmətlərə nail olmaq.

Biz başa düşürük ki, bu məqsədlərə yalnız şirkətmizin bütün əməkdaşlarının bölüşdüyü insani dəyərlərə sahib olmaqla nail olmaq mümkündür. Bu dəyərlər aşağıdakılardır:

  • düzgünlük və saflıq;
  • səmimilik və münasibətlərdə qarşılıqlı kömək;
  • komanda ruhu;
  • özünü tənqid və digərlərin nöqsanlarına dözüm;
  • əməksevərlik;
  • vicdanlılıq;
  • qəbul edilmiş qərarlara və öhdəliklərə cavabdehlik.

Fəaliyyətimiz dövründə bu dəyərlərə sadiqliyimiz bizi Gömrük təmsilçiliyi xidmətləri sahəsində böyük nailiyyətlər əldə etməyimizə, həmçinin müştərilər və tərəfdaşlar qarşısında, onlar üçün ən sərfəli şərtlərlə, hətta, bəzən şirkətin zərəri bahasına belə götürdüyümüz bütün öhdəliklərin keyfiyyətlə, çevik yerinə yetirməsinə gətirib çıxarmışdır.

Şirkətin cəmiyyətimizdəki rolu və əldə etdiyi nəticələri haqqında düşünərkən biz, Azərbaycanda bazar münasibətlərinin formalaşması, demokratik prinsiplərin bərqərar olması və vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına kiçik də olsa töhvə verməkdən böyük məmnuniyyət hissi keçiririk.

Bu etika kodeksini qəbul etməklə biz şirkətimizin idarəetmə üslubunu əks etdirmək, ümumi məqsədlər üzərində kollektivi bir araya gətirmək və bütün əməkdaşları şirkətin etik dəyərlərini bölüşməyə dəvət etmək məqsədini güdmüşük.

Ümumiyyətlə şirkətimizin etika kodeksi hər bir əməkdaşın mənəvi və etik dəyərlərini əks etdirir. Bu kodeks bizə əməkdaşlarımız, müştərilərimiz və tərəfdaşlarımız ilə münasibətlərdə təsbit etdiyimiz standartları müəyyən edir.

Arzu edirəm ki, hər bir əməkdaş bu etika kodeksi ilə yaxından tanış olsun və gələcək fəaliyyətində onun müddəalarını rəhbər tutaraq şirkətmizin daha da inkişafına və güclənməsinə öz töhvəsini versin.

– Rahib Hüseynli