gomrük prosedurlari ve gomruk nezaretinin heyata kecirilmesi

Gömrük Prosedurları və Gömrük Nəzarətinin Həyata Keçirilməsi Mərhələləri

Gömrük nəzarəti dedikdə – gömrük qanunvericiliyinə riayət olunmasını təmin etmək məqsədi ilə gömrük orqanlarının həyata keçirdiyi tədbirlər nəzərdə tutulur. Gömrük prosedurları zamanı şəxlər tərəfindən gömrük qanunvericiliyinin pozluması ehtimalının qarşısının alınması və qanunvericiliyin tələblərini yerinə yetirən xarici ticarət iştirakçılarının mənafeyinin qorunmasını təmin etmək gömrük orqanlarının əsas vəzifələrindəndir. Burdan belə anlamaq olar ki, hər hansı bir qanun […]