gomruk deyerinin hesablanmasi bundan basga gomruk rusumlarinin hesablanmasi

Gömrük dəyərinin və rüsumlarının hesablanması metodologiyası

Gömrük dəyəri – idxal və ixrac olunan mallara gömrük vergi və rüsumlarının, eləcə də gömrük yığımlarının tətbiq olunması üçün hesablanan dəyərdir – bazadır. Bu əsas təyinatdan başqa gömrük dəyəri birbaşa və ya dolayı yolla digər gömrük məqsədləri (gömrük statistikasının aparılması, valyuta nəzarətinin həyata keçirilməsi və s.) üçün də vacib əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə də […]