gomruk cerimeleri ve gomruk vergileri

Gömrük Cərimələri və Gömrük Vergiləri

Gömrük qaydaları əleyhinə olan hüquqpozmaların xarakterinə, ağırlıq dərəcəsinə, ictimai təhlükəliliyinə görə istər Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsində (37-ci fəsil) və istərsə də Cinayət Məcəlləsində təqsirkar şəxslər barəsində müvafiq olaraq inzibati tənbeh və cəza tədbirləri nəzərdə tutulmuşdur. Gömrük qanunvericiliyinin tələblərini pozan şəxslər barəsində qanunvericilikdə, eləcədə təcrübədə cərimələr növündə(bundan sonra Gömrük cərimələri) tənbeh və ya cəzalar tez-tez […]