Yükdaşıma xidməti

  1. Sizin sorğunuzu təxirə salınmadan qəbul edir;
  2. Yükləmə spesifikasiyası, mal-müşaiyət sənədlərini (CMR, TIR carnet, invoys və s.) daşıyıcıdan təhvil alır;
  3. Gömrük bəyannamələrini qısa zaman dilimində müvafiq gömrük orqanlarında qeydiyyatını apararaq buraxılışını həyata keçirir;
  4. Nəqliyyat vasitələri ilə gələn yükləri gömrük nəzarəti başa çatdıqdan sonra anbarlar və ya terminallardan birbaşa sizə təhvil verir;
  5. Gömrük ödənişlərinin tərəfinizdən həyata keçirilməsində sizə köməklik göstərir;
  6. Malların gömrük ekspertizasına təqdim edilməsini təmin edir;
  7. Ödənişsiz məsləhətlər verir.