Xidmətlərimiz

Mobil həllər

Əgər mal-müşayiət sənədlərinin rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı ixtisaslı nümayəndəyə, gömrük orqanları ilə əlaqədar məsələlərin çevik həll edilməsinə ehtiyacınız varsa bizi seçin. Bizə müraciət edərsinizsə siz, bütün lazımi təminatları alır, kompleks yanaşmaya və vicdanlı münasibətə arxalana bilərsiniz.

Güzəştli qaydada keçirilən mallar​

Fiziki şəxslər tərəfindən malların gömrük ödənişlərindən azad olunmaqla keçirilməsinin güzəştli qaydalarının müəyyən edilməsi.

Yazılı formada bəyan edilməli olan mallar

Fiziki şəxslər tərəfindən gömrük sərhədindən keçirilərkən yazılı formadabəyan edilməli olan malların bəyan olunması.

Mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış mallar

Mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış və dövriyyədə olmasına xüsusi icazə əsasında yol verilən əşyaların siyahısı.

Mülki dövriyyəsi qadağan olunmuş mallar

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə uyğun olaraq mülki dövriyyədə olmasına yol verilməyən əşyaların siyahısı.

Məhsullarınızı gömrükdən rahatlıqla keçirin

Gömrük brokeri xidmətlərindən yararlanmağınız üçün sifariş edin!