“DELTA QRUP C.O.” MMC

“DELTA QRUP C.O.” MMC Azərbaycanda gündəlik istehlak məhsullarına olan təlabatı təmin edən ən iri idxalatçı şirkətlərdən biridir. İdxal əməliyatlarımızın çox şaxəli olmasına baxmayaraq “SR Broker” MMC ilə əməkdaşlığımız müddətində istər sənədləşmə işlərində, istərsə də gömrük bəyannamələrinin tərtibində özlərini müsbət tərəfdən göstərmiş, qarşılarına qoyduğumuz vəzifələri operativ, dəqiq və qanunamüvafiq həyata keçirmişlər. Hesab edirik ki, onlar gömrük…