Xarici ticarət iştirakçıları üçün ticarətin əsas həlqələrindən biri olan malların gömrük rəsmiləşdirilməsi prosedurlarının sadələşdirilmiş və effektiv həll yollarını təklif etmək, bununla da müştərilərimizin biznesinin inkişafına töhvə vermək.