Güzəştli qaydada keçirilən mallar

Fiziki şəxslər tərəfindən malların gömrük ödənişlərindən azad olunmaqla keçirilməsinin güzəştli qaydalarının müəyyən edilməsi.