• Sizin sorğunuzu təxirə salınmadan qəbul edir;
  • Mal-müşayiət sənədlərini, mallar ölkəyə idxal olunmamışdan əvvəl yoxlayır, səhvləri üzə çıxarır və onların aradan qaldırılmasına dəstək olur, çatışmayan sənədlərin əldə edilməsinə köməklik göstərir;
  • Yükləmə spesifikasiyası, mal-müşaiyət sənədlərini (CMR, TIR carnet, invoys və s.) tərtib edir;
  • Bütün növ elektron gömrük bəyannamələrini (o cümlədən qısa idxal bəyannaməsi) dəqiq, dolğun və qısa zaman dilimində tərtib edir və müvafiq gömrük orqanına ötürür;
  • Xarici iqtisadi müqavilələri hazırlayır
  • Malların xarici iqtisadi fəaliyyətinin mal nomenklaturası üzrə kodlarını və müvafiq gömrük rüsumlarının müəyyən edir,
  • İdxal-ixrac əməliyyatları zamanı rəsmiləşdirilmə üçün tələb edilən digər sənədləri (mənşə sertifikatı, fitosanitar sertifikat, baytarlıq sertifikatı, gigiyenik sertifikat və s.) və o cümlədən icazə və rəyləri (idxal karantin icazəsi, QT sertifikatları, baytarlıq icazə sənədi) əldə edir.
sr broker gomrek sirketi kimi fealiyyet gosterir