Missiyamız

Biz, xidmətlər sektorunda yüklərin idxalı və ixracı prosesinin rəsmiləşdirilməsi fəaliyyətini göstərməyi qarşımıza məqsəd qoymuşuq və bu istiqamətdə strategiyamız uzunmüddətlidir. Biz missiyamızı sahibkarların gömrük təmsilçisi olmaqla onların ixrac-idxal əməliyyatlarını asanlaşdırmaqda və respublikada gömrük brokerliyi sahəsində “qızıl standarta” nail olmaqda görürük.

Digər bir missiyamız uğurlu fəaliyyətimizlə müştərilərmizin ehtiyaclarını ödəmək, əməkdaşlarımız üçün mənalı iş və karyera imkanlarını təmin etməkdir.

I. ÖHDƏLİKLƏRİMİZ
Şirkətimiz daima bütün maraqlı tərəflər qarşısında üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməyə çalışır.

1. Müştərilər qarşısında
Yüksək keyfiyyətli xidmətlər

Şirkət göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinə və bu xidmətlərin zamanında təqdim olunmasına cavabdehlik daşıyır.

Qərəzsiz münasibət

Şirkət milli, irqi, dini, cinsi, siyasi mənsubiyyətdən asılı olmayaraq bütün müştərilərə eyni səviyyədə xidmət göstərməyə təminat verir.

Xidmətlər haqqında düzgün məlumatlar və reklamlar

Şirkət göstərdiyi xidmətlər haqqında öz müştərilərinə düzgün məlumat verir.

Vədlərin yerinə yetirilməsi

Şirkət müştərilərinə verdiyi vədləri daima yerinə yetirir, xidmətlərində olan istənilən dəyişiklik haqqında dərhal məlumat verir.

Müştərilərin ehtiyaclarının ödənilməsi

Biz çalışırıq ki, bütün müştərilərimiz bizim xidmətlərin səviyyəsindən razı qalsınlar. Hesab edirik ki, təqdim edilən xidmətlərin və ya görülmüş işlərin keyfiyyəti şirkətin imicini müəyyən edir.

Qarşılıqlı faydaya əsaslanan əməkdaşlıq

Şirkət öz müştəriləri, təchizatçılar və tərəfdaşları ilə əlaqələri qarşılıqlı fayda əsasında qurur.

Müqavilə öhdəliklərinə əməl etmək

Şirkət müştərilər, təchizatçılar və tərəfdaşlar qarşısında götürdüyü öhdəlikləri, o cümlədən məlumatların konfidensiallığı prinsipləri əsasında qarşılıqlı ödəniş şərtlərinə və müddətlərə sözsüz əməl edir.

2. Əməkdaşlar qarşısında
Əmək intizamı

Biz əməkdaşların işə gecikməsini, eyni zamanda digər əmək intizamı qaydalarının pozulmasını yolverilməz hesab edirik.

Ayrıseçkilik hallarının yolverilməzliyi

Şirkət, əməkdaşların milli, irqi, dini, cinsi, yaş, siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, onlara qərəzsiz münasibət bəsləməyə təminat verir. Şirkət iş yerində insanın təqib olunmasını yolverilməz hesab edir. Seksual zəmində təqibetmə halları baş verərsə, şirkət tərəfindən ciddi inzibati tədbirlərin tətbiq edilməsi nəzərdə tutulur.

Əməkdaşlara ədalətli münasibət

Bizim bütün əməkdaşlar düzgün idarəetmə üslubu çərçivəsində ədalətli münasibət hüququna malikdirlər. Hər bir əməkdaşın, inandırıcı sübutlar təqdim etməklə, tabeliyində olduğu rəhbərin qərarlarından ən yüksək səviyyədə şikayət etmək hüququ vardır.

Novator ruhu və təşəbbüskarlıq

Şirkət əməkdaşlarının novator ideyalar irəli sürmələrini, təşəbbüskarlıq göstərərək yeni səmərələşdirici təkliflərlə çıxış etmələrini müsbət qarşılayır. Şirkət əməkdaşların, təşkilatın işi və idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı səmərələşdirici təkliflərini istənilən an müzakirə etməyə hazırdır.

Professional inkişaf

Əməkdaşlarımız professional bilik və bacarıqlarını inikşaf etdirmək hüququna malikdirlər. Şirkət bu məqsədlə öz əməkdaşların müxtəlif treninqlərdə, ixtisasartırma və xarici dil kurslarında iştirakını dəstəkləyir və buna şərait yaradır.

Əməkdaşların sağlamlığı və özəl həyatı

Bütün əməkdaşlarımız əməyin təhlükəsizliyi və sağlamlığın qorunmas ilə bağlı dövlətin qanunlarına və şirkətin standartlarına əməl etməlidir. Şirkət əməkdaşların özəl həyatına müdaxilə edilməsini müsbət qarşılamır.

3. Rəqiblər qarşısında
Ədalətli rəqabət

Şirkət öz rəqibləri ilə münasibətini ədalətli rəqabət prinsipləri əsasında qurur. Biz rəqiblər haqqında əsassız fikirlərin deyilməsini və ya qiymət, bazar seqmentinin bölüşdürülməsi ilə bağlı sövdələşmələrin aparılmasını yolverilməz hesab edirik.

4. Cəmiyyət qarşısında
Şirkət dövlətin qanunlarına, qərar və göstərişlərinə ciddi əməl edir. Biz uyğun ödənişli iş yerləri yaratmaqla cəmiyyətin inkişafına öz töhvəmizi veririk. Biz əhalinin aztəminatl təbəqələrinə daima qayğı göstəririk. İmkan daxilində mədəniyyət, elm, incəsənət və səhiyyənin inkişafına təkan verən layihələri dəstəkləyirik.

II. DİGƏR MÜDDƏALAR
Hədiyyələr və əyləncələr

Şirkət milli adət-ənənələrimizi nəzərə alaraq, düşünülmüş həddə, kiçik məbləğdə hədiyyələrin verilməsini, müştərilər və təchizatçılar üçün əyləncəli tədbirlərin təşkilini məqsədə müvafiq hesab edir. Bir şərtlə ki, hədiyyə və əyləncələr təqdim olunan tərəfə şəxsi və korporativ xeyir güdmək məqsədi ilə edilən təzyiq və təsir kimi dəyərləndirilмəsin. Həmçinin, əməkdaşlarımız rəhbərliyə məlumat verməklə, digər tərəflərdən hədiyyə qəbul edə və təşkil olunan əyləncəli tədbirlərdə iştirak edə bilərlər.

Maraqların münaqişəsi

Biz əməkdaşların şəxsi maraqları ilə, şirkətin məqsədləri arasında ziddiyyət təşkil edə bilən maraqların münaqişəsi hallarını yolverilməz hesab edirik. Bu hallar aşağıdakılardan ibarətdir:

Əməkdaşların müştərilər, rəqiblər və təşkilatlarla işgüzar münasibətlərdə şəxsi maddi maraq güdməsi;
Əməkdaşların, eyni zamanda rəqib şirkətdə əməkdaşlıq etməsi
Maliyyə hesabatları

Şirkət özünün bütün işgüzar yazışmalarının, məsələn sənədlərin, məktublarn, elektron məktublaşmanın dəqiqliyini, o cümlədən mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq mühasibat uçotunun aparılmasını təmin edir.

Siyasi fəaliyyət

Şirkət hüquqi şəxs qismində hər hansı bir siyasi fəaliyyətlə məşğul olmur və siyasi məqsədlər və ya siyasi partiyaların maliyyələşdirilməsi məqsədilə öz vəsaitlərindən istifadəni yolverilməz hesab edir. Lakin, işdən sonra əməkdaşlarımızın istənilən siyasi partiya üzvü kimi fəaliyyət göstərməyə konstitusion hüquqları vardır.

Ətraf mühitə münasibət

Şirkət ətraf mühitin qorunması ilə bağlı dövlətin qərar və fərmanlarına hörmətlə yanaşır və əməkdaşlarından onlara əməl etməyi tələb edir.

III. KODEKSİN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ MEXANİZMLƏRİ
Şirkətimizin hər bir əməkdaşı Kodeksin müddəaları ilə yaxından tanış olmalı və öz fəaliyyətində onları rəhbər tutmalıdır.

Kodeks vəzifə və mövqeyindən asılı olmayaraq bütün əməkdaşlar üçün icbari xarakter daşıyır. Kodeksin müddəaları ilə bağlı ortaya çıxan istənilən sualı aydınlaşdırmaq üçün hər bir əməkdaşın rəhbərliyə müraciət etməsi xahiş olunur.

Şirkət rəhbərliyi kodeksin müddəalarının pozulması ilə əlaqədar günahı olan əməkdaşların rəhbərliyə səmimi etiraf etmələrini müsbət qarşılayır.

Şirkət rəhbərliyi kodeksin digər əməkdaş tərəfindən pozulduğunun şahidi olan əməkdaşlara tövsiyyə edir ki, həmin əməkdaşı israrla kodeksin müddəalarına əməl etməyə çağırsınlar.

Şirkət rəhbərliyi kodeksin müddəalarının pozulması ilə bağlı istənilən an müraciət qəbul edə və ya müxtəlif mürəkkəb və şübhə doğuran situasiyalara aydınlıq gətirə bilər.

Kodeksin müddəalarını ilk dəfə pozanlara qarşı şifahi xəbərdarlıq edilir. Əgər bu hal təkrarlanarsa yazılı xəbərdarlıq edilir. Kodeksin müddəaları üçüncü dəfə pozularsa şirkət rəhbərliyi əməkdaşa müvafiq intizam tənbehi tədbirləri tətbiq etmək hüququnu özündə saxlayır.