Gömrük rəsmiləşdirilməsinin asan yolu

Etibarlı gömrük brokeriniz!

Mobil həllər​

Əgər mal-müşayiət sənədlərinin rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı ixtisaslı nümayəndəyə, gömrük orqanları ilə əlaqədar məsələlərin çevik həll edilməsinə ehtiyacınız varsa bizi seçin. Bizə müraciət edərsinizsə siz, bütün lazımi təminatları alır, kompleks yanaşmaya və vicdanlı münasibətə arxalana bilərsiniz.

Güzəştli qaydada keçirilən mallar​

Fiziki şəxslər tərəfindən malların gömrük ödənişlərindən azad olunmaqla keçirilməsinin güzəştli qaydalarının müəyyən edilməsi.

Yazılı formada bəyan edilməli olan mallar

Fiziki şəxslər tərəfindən gömrük sərhədindən keçirilərkən yazılı formadabəyan edilməli olan malların bəyan olunması.

Mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış mallar

Mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış və dövriyyədə olmasına xüsusi icazə əsasında yol verilən əşyaların siyahısı.

Mülki dövriyyəsi qadağan olunmuş mallar

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə uyğun olaraq mülki dövriyyədə olmasına yol verilməyən əşyaların siyahısı.

Məqalələr

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse et justo. Praesent mattis commodo augue.​

Gömrük brokeri

Gömrük brokerləri bütövlükdə gömrük rəsmiləşdirilməsi prosesində ticarətçilər və gömrük orqanları arasında vasitəçi rolunu oynamaqla gömrük təmsilçiliyi funksiyasını icra etmiş olur.

Gömrük cərimələri

Gömrük qanunvericiliyinin tələblərini pozan şəxslər barəsində qanunvericilikdə, eləcədə təcrübədə cərimələr növündə(bundan sonra Gömrük cərimələri) tənbeh və ya cəzalar tez-tez tətbiq edilir.

Gömrük dəyəri

Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilən, yaxud ixrac edilən kommersiya məqsədi üçün nəzərdə tutulan malları bəyan edən şəxslər malların gömrük dəyərini müəyyən etməlidirlər.

Gömrük mal kodları

Gömrük nomenklaturasının təsnifat obyekti beynəlxalq ticarətdə dövriyyədə olan bütün mallardır.

Gömrük rəsmiləşdirilməsi

Gömrük Məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq malların və nəqliyyat vasitələrinin müvafiq gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi və bu prosedurun başa çatdırılması üzrə həyata keçirilən hərəkətlərin məcmusudur.

Gömrük prosedurları

Mal və nəqliyyat vasitələrinin yerləşdirilə biləcəyi ixrac, təkrar ixrac, müvəqqəti ixrac, sərbəst dövriyyə üçün buraxılış, təkrar idxal və xüsusi gömrük prosedurları.

Peşəkar gömrük xidmətləri

Əgər mal-müşayiət sənədlərinin rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı ixtisaslı nümayəndəyə, gömrük orqanları ilə əlaqədar məsələlərin çevik həll edilməsinə ehtiyacınız varsa bizi seçin. Bizə müraciət edərsinizsə siz, bütün lazımi təminatları alır, kompleks yanaşmaya və vicdanlı münasibətə arxalana bilərsiniz.

Müştərilərimiz​

“DELTA QRUP C.O.” MMC Azərbaycanda gündəlik istehlak məhsullarına olan təlabatı təmin edən ən iri idxalatçı şirkətlərdən biridir. İdxal əməliyatlarımızın çox şaxəli olmasına baxmayaraq “SR Broker” MMC ilə əməkdaşlığımız müddətində istər sənədləşmə işlərində, istərsə də gömrük bəyannamələrinin tərtibində özlərini müsbət tərəfdən göstərmiş, qarşılarına qoyduğumuz vəzifələri operativ, dəqiq və qanunamüvafiq həyata keçirmişlər. Hesab edirik ki, onlar gömrük…
“DELTA QRUP C.O.” MMC

Komandamız

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse et justo. Praesent mattis commodo augue.​

Cavid Vəliyev

Direktor müavini

Aysun İmanova

Marketinq üzrə direktor müavini

Aytəkin Tağıyeva

Bəyanetmə şöbəsinin rəhbəri

Məhsullarınızı gömrükdən rahatlıqla keçirin

Gömrük brokeri xidmətlərindən yararlanmağınız üçün sifariş edin!